Phone: (+420) 605 254 891

Privacy Statement

Home / Privacy Statement

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na internetové stránky www.ubytovnadavon.cz

Provozovatelem www stránek na doménové adrese www.ubytovnadavon.cz (dále jen "stránky") je společnost DAVON Trade s.r.o., se sídlem Zbudovská 1008/28, 142 00 Praha 4 - Libuš, Česká republika (dále jen "Ubytovna DAVON").

Přístupem na stránky se návštěvník zavazuje dodržovat následující podmínky: Obsah stránek je chráněn autorským právem. Reprodukovat, rozšiřovat nebo ukládat obsah stránek nebo jejich částí v jakékoliv podobě není bez předchozího písemného souhlasu Ubytovny DAVON dovoleno. Návštěvníkům stránek je povoleno prohlížení stránek na jejich počítači nebo tisknutí kopií výňatků z těchto stránek pouze pro jejich osobní potřebu, nikoliv pro další šíření.

Ubytovna DAVON neodpovídá za jednání návštěvníků stránek.

Ubytovna DAVON nezaručuje nepřetržitý a bezporuchový provoz stránek.

Pro vstup či využití určitých součástí stránek může být vyžadována registrace návštěvníků a poskytnutí některých údajů o jejich osobě. Ubytovna DAVON je oprávněna registraci návštěvníků kdykoliv zrušit.

Poskytnutím údajů při registraci návštěvník uděluje Ubytovně DAVON souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s tím, aby Ubytovna DAVON jeho osobní údaje zpracovávala, a to k marketingovým účelům, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to jen pro své potřeby. Správcem a zpracovatelem údajů je Ubytovna DAVON.

Návštěvník poskytuje souhlas dobrovolně a může ho kdykoliv odvolat. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných. Zjistí-li porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Stránky mohou obsahovat odkazy na externí www stránky. Ubytovna DAVON neodpovídá za provozovatele těchto externích www stránek, za jimi nabízené zboží nebo služby, ani za obsah externích www stránek.

Ubytovna DAVON je oprávněna tyto podmínky kdykoliv změnit.